Základna "U sv. Martina" na Olšanských Horách  

 

Záměr pořízení skautské základny na „Olšanských Horách“

V květnu 2018 bylo skautskému středisku Skalička Zábřeh nabídnuto odkoupení  areálu chaty a kapličky sv. Martina v osadě Na Horách u Olšan. Dlouho jsme neváhali a potvrdili prodejci náš zájem.

Kaplička s poutním domem byla vystavěna v letech 1933-1936 páterem Jindřichem Valouchem – rodákem z Olšan. Páter Valouch kapli plánoval a chtěl stavět již dříve – nakonec však velkým impulzem pro něj byla vděčnost za zdárné postavení kaple a sirotčince v Olšanech, zde se se stavbou započalo na sv. Martina a proto z vděčnosti k tomuto světci byla kaple Na Horách zasvěcena právě jemu.

Poutní dům vedle kaple užívali řádové sestry a poutníci. Během totality sloužil dům jako rekreační objekt podniku Metra Šumperk a potom i jako rekreační zařízení pro pracovníky sociálního ústavu v Olšanech.

Po návratu majetku do rukou sester premonstrátek se o areál starala farnost Ruda nad Moravou a později až do dnes Charita Zábřeh společně s farníky z Olšan.  Chata tak slouží již více než 20 let pro pobyty mládeže, skautů, rekreaci zaměstnanců Charity Zábřeh apod.

Celý areál funguje dlouhodobě jako tábořiště nejen pro skautské a tábornické oddíly, ale také pro Jesenickou lesní školu (vzdělávací akce Junáka pro vedoucí oddílů z celé ČR). Chata slouží jako celoroční provozní a ubytovací zázemí celého areálu.

Velmi cennou součástí areálu je vysvěcená kaplička sv. Martina. Konají se zde pravidelně poutní mše v květnu a v listopadu. Kaplička také slouží návštěvníkům chaty při duchovně zaměřených pobytech.

U chaty je zbudováno posezení a ohniště, které je veřejně přístupné pro turisty a poutníky. Ke kapličce vede nově zbudovaná Křížová cesta z obce Horní Studénky.

 Zajímavé odkazy k historii tohoto místa :

- rozhovor s panem Zdeňkem Švédou rodákem z Olšanských hor  (Český rozhlas Olomouc - 2016)

- opis listiny v báni kaple  (kopie z kroniky)

Areál chaty a kapličky sv. Martina je v současné době v majetku Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek a je nabídnut současným majitelem k prodeji.

Jedná se o následující nemovitosti v k.ú. Olšany nad Moravou

- p.č. st. 148 jehož součástí je stavba – kaplička sv. Martina
- p.č. st. 149 jehož součástí je stavba – chata
- p.č. 385/1 ; 385/2; 385/3; 386 – trvalý travní porost

 

Vzhledem k tomu, že naše skautské středisko má k areálu dlouhodobý vztah a využívá jej intenzivně pro svoji činnost, máme zájem na zachování jeho stávajícího rázu. I proto jsme se rozhodli reagovat na nabídku k odkoupení areálu.

 Máme následující cíle

-       Chceme zachovat stávající ráz areálu. Respektujeme duchovní charakter místa, sloužící jako cíl mnoha věřícím, turistům a ostatním výletníkům.

 -       Chceme, aby byl areál nadále přístupný široké veřejnosti a sloužil svému účelu i jako táborová základna nejen pro skauty z našeho okresu. Chceme zachovat i možnost konání ostatních tradičních akcí na tomto místě.

 -       Chceme areál nabídnout dalším subjektům a široké veřejnosti k užívání jako vzácné místo klidu se zajímavou historií.

 -       Chceme se o areál aktivně starat a nadále jej zvelebovat.

 Současný majitel za areál požaduje zaplacení kupní ceny ve výši 1.500.000 Kč. Naše finanční možnosti bohužel neumožňují koupi areálu bez podpory dalších subjektů. Od prvního okamžiku, kdy jsme byli s nabídkou k odkupu obeznámeni, pracujeme aktivně na získávání financí pro tento náš záměr.

 Z mnoha stran je nám v našem úsilí deklarována podpora. To nás utvrzuje v tom, že naše rozhodnutí pokusit se areál získat a zachovat jeho současnou podobu, bylo správné. Děkujeme tedy všem, kteří nás v našem úsilí podporují.

 

Pro získávání financí jsme založili transparentní účet, kde budeme shromažďovat finanční prostředky pro koupi areálu. Případný přebytek financí použijeme na opravy a údržbu zakoupených nemovitostí.

 

Naši snahu podporují – finančně či vyjádřením morální podpory:

 

Mons. Antonín Basler – pomocný olomoucký biskup, olšanský rodák

P. František Eliáš – místoděkan v Zábřehu

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  - předseda Akademického senátu Masarykovy univerzity; vůdce JeLŠ

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. - starosta Města Zábřeh

Město Zábřeh

Obec Olšany

Obec Horní Studénky

Město Štíty

 

 

Podpořte nás finančním darem a pomozte nám psát budoucnost tohoto úžasného místa …

Finanční dar lze poskytnout hned pomocí www.darujme.cz - na tomto odkazu: www.darujme.cz/projekt/1200976

 

Děkujeme

za středisko Skalička Zábřeh

Ing. PETR Fornůsek – vůdce střediska                                Tomáš Hampl – zástupce vůdce střediska

tel. 608 159 945                                                                    tel.: 736 509 434

 

Transparentní účet (vyhrazen jen pro tuto akci):  2601439130/2010  FIO Banka  

(odkaz: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601439130 )